Nhiều người có thể đã từng nghe nói đến mầm đậu xanh, mầm đậu nành, mầm đậu đen,… Mỗi loại mầm đậu khác nhau sẽ mang lại cho con người…