Gà ác xưa nay được biết đến là một loài động vật có giá trị dinh dưỡng rất cao có lợi cho sức khỏe chúng ta. Những người đau ốm…