Dưa lê là một trong những loại trái cây thuộc họ nhà dưa, được sử dụng phổ biến vào mùa hè và là một loại trái cây phổ biến ở…