Là người Việt Nam thì ai cũng đã quen với cảnh mỗi buổi sáng, ven đường lại có những quán cà phê cóc . Và việc uống cà phê sáng…